Zaznacz stronę

podcast

More Than Dev

Podcast z którego dowiesz się co możesz zrobić, żeby stawać się lepszym programistą.

senior software engineer 
Anna skulimowska

Programuje w Javie koncentrując się na ludziach. Jestem graczem zespołowym, potrafię inspirować i motywować innych do działania.
W projektach wyznaczam długoterminowe cele techniczne i pomagam zespołowi w ich osiąganiu.

Anna Skulimowska

co mnie wyróżnia

wieloletnie doświadczenie

Programuję aplikacje bankowe od ponad
9 lat. Pracowałam w wielu projektach, zarówno kilkumiesięcznych jak
i wieloletnich. Miałam przyjemność być
w zespołach kilku i kilkunastoosobowych.

komunikacja

Potrafię dotrzeć zarówno do osób technicznych jak i nietechnicznych.
Z łatwością wyjaśniam skomplikowane kwestie prostymi słowami. Dbam
o wzajemnie zrozumienie w zespole.

nastawienie na zespół

Wierzę, że synergia dobrze zgranego zespołu jest kluczem do sukcesu. Motywuję zespół do wyznaczania ambitnych celów technicznych i świadomie działam na rzecz budowania dobrej atmosfery w zespole.

odpowiedzialność

Biorę odpowiedzialność za to co robię.
Nie boję się podejmowania decyzji.
W projekcie dostrzegam i dbam o aspekty techniczne oraz biznesowe, ponieważ wierzę, że są równie ważne.

uczenie innych

Jestem dobrym nauczycielem i mentorem. Potrafię wdrażać do projektu pracowników
i wspierać ich w rozwoju. Dzielę się wiedzą
na warsztatach i konferencjach otrzymując pozytywny feedback.

wszechstronność

Zajmowałam się m.in. zagadnieniami związanymi z przywództwem służebnym, analizą biznesową, zarządzaniem projektem, kontaktem z klientem, prowadzeniem spotkań, rekrutacją.