Zaznacz stronę

doświadczenie

04.2019 – obecnie – Senior Software engineer (FINANTEQ)

 • implementacja aplikacji serwerowych dla bankowości mobilnej i aplikacji webowych (Java, Kotlin, Spring Boot, Hazelcast, SOAP, REST, JUnit, BDD, Cucumber, Maven, Sonar, Jenkins, Docker)
 • motywowanie zespołu, dbanie o dobrą atmosferę
 • aktywizowanie programistów do wspólnej pracy zespołowej w celu poprawy jakości projektów
 • dbanie o współpracę między zespołami
 • wyznaczanie celów technicznych dla zespołów i koordynowanie ich osiągania 
 • prowadzenie cyklicznych spotkań
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów w zespołach i projektach
 • wprowadzanie i utrzymywanie dobrych praktyk
 • rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników
 • analiza wymagań klienta i estymacja czasu wykonania, bezpośrednia współpraca z klientem
 • prowadzenie prezentacji
 • bliska współpraca z analitykami, menedżerami projektu, menedżerami ds. kluczowych klientów:
  • pomoc obu stronom – programistom i osobom związanym z biznesem – w lepszym zrozumieniu swoich potrzeb poprzez wyjaśnianie i proaktywną komunikację
  • przekładanie potrzeb biznesowych na wymagania
  • wsparcie w negocjacjach z klientem
  • wsparcie w przydzielaniu zadań
  • monitorowanie postępu realizacji wymagań biznesowych
  • pomoc w harmonogramowaniu projektów

04.2016 – 03.2019 – Software Engineer (FINANTEQ)

 • implementacja aplikacji serwerowych dla bankowości mobilnej i aplikacji webowych (Java, JUnit, Websphere Application Server, JSF, EJB, JPA, SOAP, Git, Apache Log4j, Logback, Jenkins, Sonar)
 • konfiguracja projektów od zera – konfiguracja serwera aplikacji, projektowanie struktury aplikacji, konfiguracja sposobu budowania aplikacji, zapewnianie zgodności z JEE
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów w zespole i projekcie
 • prowadzenie prezentacji
 • wdrażanie nowych pracowników
 • analiza wymagań klienta i estymacja czasu wykonania, bezpośrednia współpraca z klientem
 • wsparcie innych działów
 • research i rozpoznawanie nowych narzędzi/bibliotek

2014 – 04.2016 – Software Developer (FINANTEQ)

 • implementacja aplikacji serwerowych dla bankowości mobilnej (Java, Scala, EJB, JPA, procedury składoweane, Apache Log4j, SOAP, JUnit, Gatling, Maven, Websphere Application Server, Oracle WebLogic Server, Git, Jenkins, Sonar)
 • analiza wymagań klienta i estymacja czasu wykonania
 • wsparcie działu testów, implementacja środowiska testowego
 • wydawanie wersji
 • research i rozpoznawanie nowych narzędzi/bibliotek
 • sprawdzanie poprawności konfiguracji projektów i kompatybilności bibliotek
 • wdrażanie nowych pracowników
 • pisanie skryptów SQL dla baz danych Oracle i Microsoft SQL Server

06.2014 – 08.2014 – Software Developer (eLeader)

 • implementacja aplikacji serwerowych dla bankowości mobilnej (Java, Maven, JUnit, JPA, Websphere Application Server, Git, Jenkins, Sonar)

07.2013 – 06.2014 – Junior Software Developer (eLeader)

 • implementacja aplikacji serwerowych dla bankowości mobilnej (Java, Maven, JUnit, JPA, Websphere Application Server, Git, Jenkins, Sonar)
 • projektowanie bazy danych w Enterprise Architect
 • pisanie jobów i skryptów dla Microsoft SQL Server

Wystąpienia

Data Opis
2019-06-29 Software Craftsmanship – historia o miękkich powinnościach programisty (45min, Confitura)
2019-05-28 Warsztaty z podstaw programowania w Javie
(4h, prezentacja + live coding, InfoShare Academy)
2019-04-10 Warsztaty z podstaw programowania w Javie
(4h, prezentacja + live coding, InfoShare Academy)
2019-04-01 Jak pracować zdalnie i nie zwariować
(1h, Koło Naukowe .NET Politechniki Lubelskiej)
2019-03-29 prezentacja wewnątrzfirmowa
(1.5h, FINANTEQ)
2018-12-08 Miękkie powinności programisty
(45min, konferencja IT NonStop J-Santa)
2018-10-24 Warsztaty z podstaw programowania w Javie
(4h, prezentacja + live coding, InfoShare Academy)
2018-06-23 Warsztaty z podstaw programowania w Javie
(8h prezentacja + live coding, InfoShare Academy)
2018-05-16 Warsztaty z podstaw programowania w Javie
(4h, prezentacja + live coding, InfoShare Academy)
2018-04-11 Jak pracować zdalnie i nie zwariować
(1h, Studenckie Koło Naukowe Informatyki UMCS)
2018-03-26 Dobre praktyki w programowaniu
(1.5h, Koło Naukowe .NET Politechniki Lubelskiej)
2016-11-23 Dobre praktyki w programowaniu
(1.5h, Koło Naukowe Informatyków KUL)
2016-11-16 Jak pracować zdalnie i nie zwariować
(1h, Koło Naukowe .NET Politechniki Lubelskiej)
2016-11-03 prezentacja wewnątrzfirmowa
(1.5h, FINANTEQ)
2016-11-09 prezentacja wewnątrzfirmowa
(1.5h, FINANTEQ)
2016-05-19 Maven
(45min + 45min, prezentacja i warsztaty dla studentów UJ)
2016-04-06 Apache Kafka
(1.5h, prezentacja dla studentów UJ)
2015-10-21 Ciągła integracja
(1.5h, prezentacja dla studentów UJ)